Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Fizyki

organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i wspomagane przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
(organizator seminarium: mgr Zuzanna Suwald, tel. 0501047894, email: zsuwald@wp.pl,
kierownik kursu: mgr Maria Puchta - MSCDN, tel. 600279150, email: mariapuchta@op.pl
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Ginter, prof. dr hab. Andrzej Majhofer)

Seminarium, zarejestrowane w MSCDN w Warszawie jako 40-godzinny kurs doskonalący nauczycieli fizyki Najnowsze osiągnięcia fizyki i dydaktyki fizyki, odbywać się będzie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Smyczkowa 5/7, w środy w godzinach od 11:00 do 15:00 (do stycznia 2012 r.) i od 13:15 do 16:45 (od lutego 2012 r.) w następujących terminach:
5 października, 9 listopada, 7 grudnia 2011 r.;
4 stycznia, 8 lutego, 7 marca, 11 kwietnia i 16 maja 2012 r.

Tematyka seminarium
L.p. Zagadnienia Opis treści Cele szczegółowe
1Moduł I.
Fizyka współczesna i astronomia - badania i zastosowania
Odkrycia i wynalazki fizyki ciała stałego. Nowe poglądy na budowę Wszechświata. Fizyka atomu i jądra atomowego. Poznanie najnowszych osiągnięć fizyki współczesnej
2 Moduł II.
Dydaktyka fizyki i astronomii
Innowacyjne rozwiązania metodyczne w zakresie wykorzystania pomocy dydaktycznych i środków multimedialnych Poznanie nietypowych rozwiązań metodycznych i nowych środków dydaktycznych
3 Moduł III.
Zmiany w nauczaniu fizyki w reformowanych szkołach
Reforma programowa w szkołach. Nowe podręczniki i pomoce dydaktyczne Poznanie zmian w oświacie i nabycie umiejętności wdrażania tych zmian
Szczegółowy program zajęć na seminarium układany jest na bieżąco. W pierwszej części jest prowadzony wykład z fizyki współczesnej, głoszony przez znakomitych uczonych. W drugiej części są wystąpienia typowo dydaktyczne. Nauczyciele praktycy, autorzy poradników metodycznych przedstawiają swoje rozwiązania metodyczne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do prezentacji swoich osiągnięć pedagogicznych na seminarium. Zapraszamy do współpracy tworzeniu naszego seminarium.

Udział w seminarium jest bezpłatny i nie jest wymagane wcześniejsze potwierdzenie udziału. Nauczyciele, którzy będą obecni na ponad 3/4 zajęć, otrzymają świadectwo ukończenia formy doskonalenia oraz materiały zapisane na płytach CD.

Program seminarium:

 • 5 października 2011 r., godz. 11:00:
  1. LHC, czyli czym różni się Kubuś Puchatek od fizyka cząstek - wykład dr. Piotra Zalewskiego (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku)
  2. Dlaczego warto uczestniczyć w międzynarodowych projektach i warsztatach edukacyjnych - Maria Dobkowska (nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie) i Mirosław Łoś (doradca metodyczny MSCDN w zakresie fizyki i astronomii, Cząstków Mazowiecki)
  3. Komunikaty - Maria Puchta i Zuzanna Suwald
 • 9 listopada 2011 r., godz. 11:00:
  1. Do muzeum z fizyką - dr hab. Henryk Kępa (Instytut Fizyki Doświadczalnej UW)
  2. Matura z fizyki jaka jest, a jaka być powinna - dr Jerzy Brojan (koordynator matury z fizyki, Centralna Komisja Egzaminacyjna)
  3. Komunikaty - Maria Puchta i Zuzanna Suwald
 • 7 grudnia 2011 r., godz. 11:00:
  1. Dlaczego trudno jest pogodzić teorie grawitacji z mechaniką kwantową? - prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (Instytut Fizyki Teoretycznej UW)
  2. Czy można przygotować uczniów do matury z fizyki? - oczekiwania uczniów, a możliwości nauczyciela - Anna Maksimowska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ostrołęce i Maria Puchta, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Warszawie
  3. Komunikaty - Maria Puchta i Zuzanna Suwald
 • 4 stycznia 2012 r., godz. 11:00:
  1. O przepływach cieczy i gazów - dr hab. Konrad Bajer (Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW)
  2. Pomiary komputerowe i modelowanie zjawisk fizycznych z pakietem ICD for IST - Elżbieta Kawecka, ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
  3. Komunikaty - Maria Puchta i Zuzanna Suwald
 • 8 lutego 2012 r., godz. 13:15 - 16:45:
  1. Przyspieszający Wszechświat - Nagroda Nobla 2011 - prof. dr hab. Marek Demiański, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski.
  2. Projekt uczniowski - refleksje po II etapie konkursu interdyscyplinarnego "Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie" - Halina Binkiewicz, nauczyciel fizyki w ZS nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Viktoria" w Warszawie i doradca metodyczny oraz Maria Puchta, nauczyciel fizyki w ZS nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie i nauczyciel konsultant MSCDN.
  3. Komunikaty - Maria Puchta, Zuzanna Suwald.
 • 7 marca 2012 r., godz. 13:15 - 16:45:
  1. Neutrina - najbardziej nieuchwytne składniki materii - prof. dr hab. Ewa Rondio, Narodowe Cetrum Badań Jądrowych, Świerk.
  2. Doskonalenie działalności pozalekcyjnej z fizyki w gimnazjach - dr Piotr Skurski, Katedra Modelowania Procesów Nauczania, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki. i nauczyciel konsultant MSCDN.
  3. Komunikaty - Maria Puchta, Zuzanna Suwald.
 • 11 kwietnia 2012 r., godz. 13:15 - 16:45:
  1. Kropki kwantowe - fascynujący świat sztucznych atomów - prof. dr hab. Adam Babiński, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Warszawski.
  2. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu - dr Krzysztof Gębura, Pracownia Dydaktyki Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  3. Rozbudzanie zainteresowań fizyką i astronomią - o osiągnięciach uczniów województwa mazowieckiego w OMSA - Maria Puchta, nauczyciel konsultant ds. fizyki i astronomii, MSCDN Wydział w Warszawie.
  4. O tym co spada z nieba, czyli małe ciała w Układzie Słonecznym - Maciej Myszkiewicz, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, laureat OMSA 2012.
  5. Mierzenie elementów orbity Księżyca - Remigiusz Lewandowski, uczeń Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach, laureat WOMSA 2012.
  6. Komunikaty - Maria Puchta, Zuzanna Suwald.
 • 16 maja 2012 r., godz. 13:15 - 16:45:
  1. Fizyka chmur - prof. dr hab. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
  2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań naukami ścisłymi - podsumowanie interdyscyplinarnego Konkursu dla Gimnazjalistów Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie - dr Ewa Pyłka-Gutowska, nauczyciel konsultant ds. biologii, przyrody, chemii i ochrony środowiska MSCDN Wydział w Warszawie oraz Maria Puchta, nauczyciel konsultant ds. fizyki i astronomii, MSCDN Wydział w Warszawie
  3. Rad i polon - pierwiastki dumotwórcze - nagrodzony projekt uczniowski zrealizowany pod kierownictwem pani Beaty Siwiec i zespół uczniowski z Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Warszawie
  4. Komunikaty - Maria Puchta, Zuzanna Suwald.
Uprzejmie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli fizyki do udziału w seminarium.

Zapraszamy także na zajęcia otwarte z fizyki na Wydziale Fizyki UW