POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Sprawozdania na Zebranie Delegatów PTF w Lublinie w 2011 r.

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego PTF
  2. Sprawozdania z działalności Oddziałów PTF: