Turniej Młodych Fizyków 2002 zakończony

W Turnieju Młodych Fizyków 2002 uczestniczyło 31 drużyn z całej Polski, skupiających blisko 200 uczniów. W pierwszym etapie 13 drużyn nadesłało swoje prace do Pałacu Młodzieży w Katowicach i 18 drużyn do Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Drużyny, których prace zostały najwyżej ocenione, zostały zakwalifikowane do zawodów turniejowych.

W zawodach zorganizowanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach w dniu 4 kwietnia uczestniczyły cztery drużyny reprezentujące:

(liczby w nawiasach przedstawiają kolejność zajętych miejsc).

W zawodach zorganizowanych w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w dniu 5 kwietnia wzięło udział pięć drużyn reprezentujących:

(liczby w nawiasach przedstawiają kolejność zajętych miejsc).

Po dwie najlepsze drużyny z zawodów katowickich i warszawskich zmierzyły się w finale Turnieju Młodych Fizyków 2002, który odbył się w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w dniu 6 maja. Zgodnie z Regulaminem w zawodach finałowych obowiązywał język angielski. Grono jurorów, wywodzących się głównie z Instytutu Fizyki PAN oraz Uniwersytetu Śląskiego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Macieja Kolwasa z dużą satysfakcją przysłuchiwało się referatom i dyskusjom stojącym na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym. Po bardzo wyrównanej i emocjonującej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, drugie - drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, trzecie - drużyna Grupy Twórczej Quark z Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Skład drużyn finałowych

1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (opiekun: mgr Stanisław Lipiński)
Jan Gutt (kapitan), Andrzej Hryczuk, Jacek Wołkowicz, Anna Zlatkes, Robert Żak

2. I LO im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy (opiekun: mgr Leopold Stefanek)
Katarzyna Karwacz (kapitan), Adam Hoszman, Jakub Kominiarczuk, Barbara Pietrawska, Łukasz Wolański

3. GT Quark, Pałac Młodzieży w Katowicach (opiekun: mgr Urszula Woźnikowska-Bezak)
Michał Krupiński (kapitan), Jarosław Karch, Mariusz Łusiak, Andrzej Ptok, Paweł Wolak

4. IV LO im. Gen. St. Maczka w Katowicach (opiekun: mgr Krystyna Pilot)
Roksana Kozłowska (kapitan), Dawid Dułak, Jan Kujawa, Mikołaj Kujawa, Grzegorz Słupski

XV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Polska reprezentacja zdobyła pierwsze miejsce w XV Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków (XV MTMF). Tegoroczny Turniej odbył się w Odessie, na Ukrainie (ściślej - nieopodal Odessy, w ośrodku wypoczynkowym położonym nad Morzem Czarnym) w dniach 23-30 maja 2002 r. Zgromadził on rekordową liczbę dwudziestu drużyn z osiemnastu krajów: Australii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Gruzji, Holandii, Republiki Korei, Meksyku, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier.

Polska była reprezentowana przez drużynę uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie - zwycięzcę Turnieju Młodych Fizyków 2002 - w składzie: Jan Gutt (kapitan), Andrzej Hryczuk, Jacek Wołkowicz, Anna Zlatkes, Robert Żak. Drużynie towarzyszył opiekujący się nią nauczyciel - mgr Stanisław Lipiński.

Dwaj przedstawiciele naszego kraju, prof. dr hab. Maciej Kolwas i dr Andrzej Nadolny wchodzili w skład Międzynarodowego Jury Turnieju.

Podczas Turnieju odbyło się pięć potyczek eliminacyjnych (selective physics fights), w których uczestniczyły wszystkie drużyny, a następnie finał z udziałem trzech drużyn, które uzyskały uprzednio najwyższe oceny w eliminacjach. Wystąpienia uczestników odbywały się w języku angielskim i były oceniane przez międzynarodowe jury. Po potyczkach eliminacyjnych prowadziła reprezentacja Polski, dalsze miejsca zajmowały drużyny Białorusi i Niemiec. W finale Polacy pokonali obie te drużyny, które w rezultacie zajęły drugie miejsce. Zaproszona przez organizatorów XV MTMF do uczestnictwa w imprezie dodatkowa drużyna z Polski, występująca pod nazwą Polska-Katowice, uplasowała się wśród zdobywców trzeciego miejsca.

W trakcie XV MTMF Międzynarodowy Komitet Organizacyjny dokonał wyboru władz na następną kadencję. Ponownie zostali wybrani:
Prezydent MTMF - Gunnar Tibell (Szwecja),
Sekretarz Generalny MTMF - Andrzej Nadolny (Polska),
Stali Członkowie Komitetu Wykonawczego - Rudolf Lehn (Niemcy), Walentin Łobyszew (Rosja).

Następny Międzynarodowy Turnieju Młodych Fizyków odbędzie się na początku lipca 2003 r. w Uppsali (Szwecja). Zapowiada się, że w niedalekiej przyszłości impreza ta zostanie zorganizowana również w odległych geograficznie regionach, jak Australia, czy Korea.

Godny odnotowania jest fakt, że podróż naszej reprezentacji do Odessy została sfinansowana przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae.

Pełniejsze informacje o XV Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków są dostępne na stronie internetowej http://www.iypt.org.ua/.

Sponsorzy Turnieju Młodych Fizyków 2002

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kroneneberga
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk