Zdjęcia z zawodów finałowych TMF 2011

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 28 maja 2011 r.


Kapitanowie drużyn otwierają losy z symbolami drużyn.
 
Drużyna V LO w Bielsku-Białej.

Drużyna GT "Quark" z Pałacu Młodzieży w Katowicach.
 
Członkowie drużyny I LO we Włocławku.

Drużyna XIV LO w Warszawie w trakcie prezentacji z pokazem eksperymentu, referuje Łukasz Gładczuk.
 
Referuje Rafał Kozik z V LO w Bielsku-Białej.

Paweł Jaworski z I LO we Włocławku występuje jako oponent.
 
Pytania recenzenta (drużyna GT "Quark" - z prawej) do referenta (V LO w Bielsku-Białej - w środku)
i oponenta (XIV LO w Warszawie - z lewej).

Eliza Basińska z drużyny GT "Quark" w roli recenzenta.
 
Oceny jurorów.

Przewodniczący Jury, prof. dr hab. Maciej M. Maśka (Uniwersytet Śląski) i sekretarz generalny Turnieju,
dr Andrzej Nadolny przed wręczaniem nagród.
 
Wręczanie dyplomów i nagród drużynie I LO we Włocławku.

Drużyna V LO w Bielsku-Białej z dyplomami.
 
Drużyna GT "Quark" z Katowic z dyplomami.

Drużyna XIV LO w Warszawie z dyplomami.