POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Zarząd Główny PTF na kadencję 2006 - 2009

Prezes: prof. dr hab. Reinhard Kulessa
Sekretarz generalny: doc. dr hab. Krystyna Jabłońska
Skarbnik: doc. dr hab. Roman Puźniak
Członkowie Wykonawczy: prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski, doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń, mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski
Członkowie: dr hab. Bolesław Augustyniak, mgr Maria Dobkowska, prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr hab. Prof.PP Jacek Przemysław Goc, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, dr Ewa Kurek

Główna Komisja Rewizyjna PTF na kadencję 2006 - 2009

Przewodniczacy: prof. dr hab. Andrzej Zięba
Sekretarz: dr Marek Kowalski
Członkowie: prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, prof. dr hab. Andrzej Góźdź, dr Jacek Mazur

Sąd Koleżeński PTF na kadencję 2006 - 2009

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Więckowski
Sekretarz: dr hab. prof. UMCS Longin Gładyszewski
Członkowie: dr hab. prof. UG Bogumił Linde, prof. dr hab. Andrzej Oleś, dr Danuta Samatowicz, prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski, prof. dr hab. Wiktor Zipper

Komisja Wyborcza PTF na kadencję 2005 - 2007

Przewodniczący: dr Zygmunt Ajduk
Członkowie: prof. dr hab. Danuta Bauman, mgr Wojciech Grochowski, prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski, dr Stanisława Szarska, dr Andrzej Kuczkowski, dr hab. Maciej Maśka

Zob. Wybory 2005