Regulamin wyborczy do organów PTF

Uchwała wyborcza ZG PTF z 18 grudnia 2008 r.

Uchwała wyborcza ZG PTF z 6 czerwca 2009 r.

Komisja Wyborcza PTF

Kalendarz wyborczy:

28.02.2009:
ustalenie listy uprawnionych do kandydowania na podstawie elektronicznej bazy członków
1.03 - 15.04.2009:
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
31.03.2009:
ustalenie listy uprawnionych do głosowania na podstawie elektronicznej bazy członków (po uaktualnieniu 18.04)
do 18.04.2009:
ogłoszenie listy kandydatów I tury
do 30.04.2009:
udostępnienie danych umożliwiających głosowanie elektroniczne
4 - 10.05.2009:
głosowanie w I turze wyborów
16.05.2009:
wyniki I tury wyborów
18.04 - 20.05.2009:
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcje: sekretarza generalnego, skarbnika, 4 członków Sądu Koleżeńskiego do II tury wyborów
21.05.2009:
ogłoszenie listy kandydatów II tury
25 - 31.05.2009:
głosowanie w II turze wyborów
6.06.2009:
wyniki II tury wyborów
6 - 15.06.2009
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na sekretarza generalnego i skarbnika do dodatkowej tury wyborów
16.06.2009:
ogłoszenie listy kandydatów dodatkowej tury
18 - 25.06.2009:
głosowanie w dodatkowej turze wyborów
27.06.2009:
wyniki dodatkowej tury wyborów
6.07.2009:
Ostateczne (zbiorcze) wyniki wyborów