Komisja Wyborcza PTF

Wybory uzupełniające Skarbnika PTF
na okres 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2013 r.

Uchwała wyborcza ZG PTF

Terminarz wyborów

2 - 21 listopada 2011 - zbieranie kandydatur

do 28 listopada 2011 - opublikowanie listy kandydatów i listy uprawnionych do głosowania
   - Lista kandydatów: Piotr Rączka
   - Lista uprawnionych do głosowania

do 2 grudnia 2011 - rozesłanie danych umożliwiających głosowanie: dane zostały rozesłane 3 grudnia 2011.

7 - 9 grudnia 2011 - wybory
Frekwencja:
  - do 7 grudnia 15:00 - 100 osób
  - do 8 grudnia 13:00 - 175 osób
  - do 9 grudnia 9:00 - 212 osób
  - do 9 grudnia 24:00 - 255 osób (frekwencja końcowa)
Wyniki wyborów:
  - Piotr Rączka uzyskał 244 głosy i został wybrany na funkcję skarbnika PTF.
  - do 16 grudnia można zgłaszać do Komisji Wyborczej PTF protesty dotyczące wyborów.

23 grudnia 2011 - ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów:
   17 grudnia: brak protestów - podane wyżej wyniki są ostateczne.

dr Zygmunt Ajduk
przewodniczący Komisji Wyborczej PTF