(Opis logo)

Światowy Rok Fizyki 2005

Polska strona Światowego Roku Fizyki 2005
Światowa strona Światowego Roku Fizyki 2005
Pierwsza Konferencja Przygotowawcza, Graz, 6-9 lipca 2003
Druga Konferencja Przygotowawcza, Montreal, 20 - 21 marca 2004
Europejska Konferencja Przygotowawcza, Miluza, 15-16 października 2004
Konferencja Rozpoczynająca Światowy Rok Fizyki, UNESCO Paryż, 13 - 15 stycznia 2005
Berneński Festiwal Einsteinowski 2005
Światowy Rok Fizyki 2005 w USA

 

Ogólna wiedza o fizyce i świadomość jej znaczenia w życiu codziennym stale maleje. Zainteresowanie studiami w zakresie fizyki spadło dramatycznie. Międzynarodowa społeczność fizyków zdecydowała się podjąć działania mające na celu uświadomienie politykom i szerokiej publiczności roli fizyki. Fizyka odgrywa ważną rolę w rozwoju nauki i techniki, a także ma ogromne znaczenie w naszym życiu codziennym. Na początku XXI wieku fizyka i inne nauki będą istotne przy rozwiązywaniu globalnych problemów takich jak produkcja energii czy ochrona środowiska naturalnego i zdrowia.

Na Światowym Kongresie Towarzystw Fizycznych w Berlinie w grudniu 2000 r. ponad 40 towarzystw fizycznych z całego świata przyjęło uchwałę o ogłoszeniu roku 2005 Światowym Rokiem Fizyki. W marcu 2001 r. Europejskie Towarzystwo Fizyczne i w październiku 2002 r. Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP) przyjęły odpowiednie rezolucje w tej sprawie, poparte następnie przez UNESCO. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 2004 r. przyjęło rezolucję ogłaszającą rok 2005 Międzynarodowym Rokiem Fizyki.

W 1905 r. Albert Einstein napisał trzy słynne prace, które stworzyły podstawy trzech działów fizyki: teorii względności, teorii kwantów i teorii ruchów Browna. Światowy Rok Fizyki w 2005 r. poświęcony byłby obchodom setnej rocznicy tego Cudownego Roku i zwiększeniu publicznej świadomości znaczenia fizyki. Nazwisko najbardziej znanego fizyka wszechczasów w naturalny sposób powinno przyciągnąć uwagę szerokiej publiczności.

Zachęcamy wszystkie organizacje i grupy zainteresowane promocją fizyki do organizacji imprez Światowego Roku Fizyki 2005.

Sugerowane formy działalności:

 • Lokalne i objazdowe wystawy poświęcone fizyce i jej osiągnięciom
 • Lokalne imprezy poświęcone fizyce w życiu codziennym - w połączeniu z innymi imprezami kulturalnymi
 • Akcje w szkołach, uniwersytetach i laboratoriach badawczych
 • Interdyscyplinarne konferencje, warsztaty lub sympozja (matematyka, fizyka, biologia, ...)
 • Nawiązanie współpracy z lokalnym przemysłem, parkami technologicznymi itp.
 • Artykuły w gazetach i specjalistycznych czasopismach, plakaty na ulicach i w środkach transportu (pociągach, autobusach, tramwajach, metrze), emisja specjalnej serii znaczków pocztowych itp.
 • Specjalne programy w ogólnopolskiej i lokalnej telewizji i radiu
 • Publikacja informacji o programie Światowego Roku Fizyki w biuletynach towarzystw fizycznych i na stronach WWW
 • ...

Tematyka:

 • Promocja fizyki i nauk fizycznych
 • Fizyka w nauczaniu
 • Fizyka jako podstawa wielu dyscyplin naukowych i inkubator nowych dziedzin nauki i techniki
 • Fizyka w krajach rozwijających się i jej znaczenie dla rozwoju
 • Kobiety w fizyce
 • Kulturalne dziedzictwo fizyki od starożytnego Egiptu i Grecji do fizyki współczesnej
 • ...

Lista projektów międzynarodowych.
Imprezy w skali ponadnarodowej w ramach Berneńskiego Festiwalu Einsteinowskiego 2005 odbędą się w Bernie, gdzie A. Einstein pracował w 1905 r. Jedną z tych imprez będzie 13. Konferencja Generalna Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (11 - 15 lipca 2005).

Jedną z imprez w Polsce będzie XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich (11 - 16 września 2005 r. w Warszawie).

Przewodniczącą krajowego Komitetu Światowego Roku Fizyki 2005 jest prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior (email: Marta.Kicinska-Habior@fuw.edu.pl), a przedstawicielem Polski w międzynarodowym Komitecie Sterującym jest prof. dr hab. Reinhard Kulessa.

Dalsze informacje wkrótce ...