Pierwsze posiedzenia Zarządu Głównego PTF 19 września 2001 r. w Toruniu

Po wyborach dokonanych na Zebraniu Delegatów PTF w dniu 18 września 2001 r. Zarząd Główny na kadencję 01.01.2002 - 01.01.2004 ukonstytuował się w tajnym głosowaniu jak następuje:
Wiceprezesi: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Reinhard Kulessa,
Sekretarz generalny: dr hab. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska,
Skarbnik: dr Marek Kowalski,
Członkowie: prof. dr hab. Andrzej Bielski, prof. dr hab. Stanisław Chwirot, prof. dr hab. Jan Gaj, dr hab. Bernard Jancewicz, mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski.

Zarządowi Głównemu przewodniczy wybrany na Zebraniu Delegatów PTF prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Maciej Kolwas.

Toruń, 19 września 2001 r.