Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTF 17 września 2003 r. w Gdańsku

Po wyborach dokonanych na Zebraniu Delegatów PTF w dniu 17 września 2003 r. Zarząd Główny na kadencje 01.01.2004 - 01.01.2006 ukonstytuował się w tajnym głosowaniu jak następuje:

Zarządowi Głównemu przewodniczy wybrany na Zebraniu Delegatów PTF prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Maciej Kolwas.