Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTF 15 września 2005 r. w Warszawie

Posiedzenie otworzył Prezes-elekt prof. Reinhard Kulessa, powitał zebranych, dziękując im za przybycie (obecnych było 12 osób spośród 15 członków Zarządu).
Prof. R. Kulessa poprosił zebranych, aby krótko omówili główne aspekty swojej działalności w celu poznania się i wyłonienia kandydatów do Prezydium Zarządu. Obecni członkowie Zarządu kolejno zaprezentowali się, po czym, zgodnie ze statutem PTF, Sekretarz Generalny ZG PTF doc. K. Jabłońska-Ławniczak przeprowadziła wybory kandydatów na czterech członków wykonawczych ZG PTF. Każdy z głosujących wskazał nie więcej niż czterech kandydatów.
Pierwsze tajne głosowanie ustaliło listę kandydatów na członków, w skład której weszli ci kandydaci, którzy zostali zgłoszeni przez co najmniej 3 osoby. Oddano 12 głosów, wszystkie głosy były ważne. Kandydaci to : prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski (10 głosów), doc dr hab. inż. Przemysław Dereń (4 głosy), mgr Maria Dobkowska (3 głosy), prof. dr hab. Stanisław Dubiel (3 głosy), dr hab. Prof.PP Jacek Przemysław Goc (3 głosy), dr Ewa Kurek (3 głosy), mgr Mirosław Trociuk (5 głosów), prof. dr hab. Jerzy Warczewski (9 głosów).
W kolejnym tajnym głosowaniu największą liczbę głosów z pośród tych kandydatów otrzymali: prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski ( 9 głosów), doc dr hab. inż. Przemysław Dereń ( 6 głosów), mgr Mirosław Trociuk ( 8 głosów), prof. dr hab. Jerzy Warczewski (9 głosów).

Niniejszym ukonstytuował się Zarząd Główny PTF na kadencję 01.01.2006 - 01.01.2010 z następującym podziałem na funkcje:
Prezes: prof. dr hab. Reinhard Kulessa
Sekretarz generalny: doc. dr hab. Krystyna Jabłońska-Ławniczak
Skarbnik: doc. dr hab. Roman Puźniak
Członkowie Wykonawczy: prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski, doc dr hab. inż. Przemysław Dereń, mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski
Członkowie: dr hab. Bolesław Augustyniak, mgr Maria Dobkowska, prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr hab. Prof.PP Jacek Przemysław Goc, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, dr Ewa Kurek

Ustalono wstępnie termin następnego posiedzenia na 26 listopada br. o godz. 10.30 w siedzibie PTF na Hożej 69 pok. 80.

Sekretarz Generalny PTF-elekt: Krystyna Jabłońska-Ławniczak