Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTF 19 grudnia 2009 r. Warszawie

Posiedzenie odbyło się bezpośrednio po posiedzeniu Zarządu Głównego PTF kończącej się kadencji 2006 - 2009, na Wydziale Fizyki UW w Sali SDT, w Warszawie przy ul. Hożej 69. Prezes-Elekt podziękował w imieniu nowo wybranego Zarządu Głównego PTF ustępującemu Prezesowi PTF kol. Reinhardowi Kulessie oraz wszystkim członkom dotychczasowych władz PTF za ich obywatelską służbę Towarzystwu i całej społeczności fizyków polskich.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie-elekci: kol. Jacek. M. Baranowski, kol. Mariusz P. Dąbrowski, kol. Maria Dobkowska, kol. Henryk Figiel, kol. Jacek Przemysław Goc, kol. Bernat Jancewicz, kol. Stefan Kruszewski, koleżanka Zofia Gołąb-Meyer, kol. Andrzej Ślusarski, kol. Andrzej Zięba oraz Prezes-Elekt Wiesław Andrzej Kamiński, Sekretarz Generalny-Elekt Bohdan Grządkowski oraz Skarbnik-Elekt Kazimierz Piotrowski. Usprawiedliwiono nieobecność koleżanki Elżbiety Zipper.

Podstawowym punktem porządku spotkania był wybór 4 członków wykonawczych tworzących łącznie z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem generalnym Prezydium ZG PTF. Zgodnie z propozycją Prezesa kol. W. A. Kamińskiego postanowiono powierzyć im koordynowanie następujących sfer aktywności:
(a) współpracy Zarządu Głównego z oddziałami PTF,
(b) pracy komisji i sekcji PTF,
(c) działalności PTF w zakresie nauki oraz nauczania fizyki (na wszystkich poziomach) oraz
(d) działalności PTF w gospodarce i w społeczeństwie.
W wyniku dyskusji wyłoniono kandydatury:
- kol. M. P. Dąbrowskiego,
- kol. J. P. Goca,
- kol. Z. Gołąb-Meyer,
- kol. J. Warczewskiego.
W głosowaniu jawnym wszyscy zaproponowani kandydaci zostali wybrani jednogłośnie na członków wykonawczych ZG PTF. Powierzono kol. M. P. Dąbrowskiemu koordynację obszaru (d), kol. J. P. Gocowi - obszaru (b), kol. Z. Gołąb-Meyer - obszaru (c) oraz kol. J. Warczewskiemu - obszaru (a).

Ustalono, że zebrania Prezydium ZG PTF odbywać się będą w ostatni piątek miesiąca, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Początek posiedzenia o godz. 12:30. Zebrania Zarządu Głównego PTF postanowiono odbywać w soboty. W takim przypadku posiedzenie Prezydium ZG PTF poprzedzi posiedzenie ZG PTF.
W końcowej części posiedzenia podniesiono kilka kwestii związanych z działalnością ZG PTF w nadchodzącej kadencji. Kol. Henryk Figiel przedstawił kwestię ewentualnej akredytacji portalu forum.fiz.pl, a także potrzebę ponownej analizy przychodów z przynależności do PTF członków wspierających i wpływów z 1% podatku. Koleżanka M. Dobkowska postulowała poważne potraktowanie w rozpoczynającej się kadencji zadań związanych z nauczaniem fizyki. Szerszą dyskusję nad zadaniami władz w nowej kadencji przeniesiono na pierwsze statutowe posiedzenie Prezydium ZG PTF nowej kadencji, które zaplanowano na 29 stycznia 2010 r.