Dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 12 maja 2012 r. w Warszawie

Dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się 12 maja 2012 r. (sobota) w Warszawie na Wydziale Fizyki UW przy ul. Hożej 69 w sali N021.
Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o Stanowisku Rady Redakcyjnej Postępów Fizyki z dnia 9.01.2012 i 13.02.2012.
 3. Wniosek o odwołanie Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki.
 4. Podjęcie decyzji w sprawie kandydatury prof. Piotra Tomczaka na stanowisko Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki na kadencję 2012-2015.
 5. Informacje o pracach Prezydium ZG PTF:
  - Stan finansów PTF (Skarbnik PTF),
  - Informacje o bieżącej działalności (Prezes, Sekretarz Generalny).
 6. Powołanie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz składu Komitetu Naukowego Zjazdu Fizyków w 2013 roku.
 7. Informacja o przedsięwzięciach ZG PTF planowanych w 2012 roku.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności PTF w 2011 roku.
 9. Przyjęcie budżetu ZG PTF na 2012 rok.
 10. Sprawa powołania Sekcji Fizyki Plazmy w PTF.
 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 12. Zatwierdzenie protokołu z VIII posiedzenia ZG PTF w dniu 10 grudnia 2011r.