9 0   L A T
P O L S K I E G O    T O W A R Z Y S T W A    F I Z Y C Z N E G O

 

Szanowni Państwo!
Drodzy Koleżanki i Koledzy!

11 kwietnia 1920 roku zebrali się na Politechnice Warszawskiej Założyciele z Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna, ażeby - jak mówił w pięknym wystąpieniu jeden z najznakomitszych fizyków polskich profesor Władysław Natanson - [...] gorliwie i wiernie służyć Narodowi naszemu [...] przyczynić się do postępu i, da Bóg, do rozkwitu Narodu, [...] spełniać nasz obowiązek względem przyszłych jego pokoleń. Tak czuli, i tak myśleli, i tak działali Założyciele Polskiego Towarzystwa Fizycznego. I temu przesłaniu przez wszystkie dziesięciolecia Towarzystwo pozostawało wierne angażując się w pracę dla pomyślnego bytu Kraju.
Fizyka, kluczowy element nauki i cywilizacji, pozwala zrozumieć głęboko ukryte mechanizmy całej złożoności mikro- oraz makroświata. Jej prawa wprzęgnięte w technikę stały się skutecznym narzędziem rozwoju społecznego. Spoglądając w przeszłość możemy bez obawy pomyłki przewidywać istotną rolę fizyki w sprostaniu wyzwaniom nadchodzących lat związanym na przykład z zaopatrzeniem w bezpieczną i tanią energię oraz z wytwarzaniem nowych materiałów i innowacyjnych technologii na potrzeby gospodarki, zdrowia i środowiska. Polskie Towarzystwo Fizyczne, zrzeszające obecnie ponad 1500 fizyków polskich, stara się realizować te wszystkie cele i zadania z najwyższym zaangażowaniem.
Uznaliśmy, że dziewięćdziesiąt lat służby Polsce to dobra okazja przypomnienia dokonań fizyki polskiej i Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz pochwalenia się świadectwami uczestnictwa w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Sesja 90 lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, będzie dobrą okazją do spotkania i wspólnego uczczenia rocznicy tamtej ważkiej decyzji naszych Założycieli.
Serdecznie zapraszam na Sesję Jubileuszową 17 grudnia br. do Auli Politechniki Warszawskiej, w której Polskie Towarzystwo Fizyczne się narodziło.

Wiesław Andrzej Kamiński
Prezes PTF

See the brief overview on the Polish Physical Society by W. A. Kamiński.