Komisja Nazewnictwa Fizycznego PTF

Nasza Komisja widzi dla siebie następujące zadania:
1. Proponowanie terminologii dla fachowej literatury fizycznej od podręczników szkolnych po akademickie.
2. Zabieranie zdania w sprawie terminologii fizycznej dla oficjalnych dokumentów państwowych. Terminy ustalane w tym punkcie nie powinny się różnić od terminów z punktu 1.

Komisja Nazewnictwa Fizycznego PTF ukonstytuowała się w składzie (w nawiasach adresy elektroniczne):
Helena Białkowska, IPJ, Warszawa (lenab@fuw.edu.pl),
Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski(Bogdan.Cichocki@fuw.edu.pl)
Maria Giller, Uniwersytet Łódzki (mgiller@kfd2.fic.uni.lodz.pl),
Zofia Gołąb-Meyer, Uniwersytet Jagielloński (meyer@th.if.uj.edu.pl),
Tadeusz Hilczer, Uniwersytet Adama Mickiewicza (hilczer@phys.amu.edu.pl),
Bernard Jancewicz - przewodniczący, Uniwersytet Wrocławski (bjan@ift.uni.wroc.pl),
Wiesław Kamiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (kaminski@tytan.umcs.lublin.pl),
Robert Kołos, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa (kolos@ichf.edu.pl),
Małgorzata Kopczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (malgo2001special@gmail.com)
Ewa Kurek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa (kretes11@wp.pl),
Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski (meissner@fuw.edu.pl)
Adam Sobiczewski, Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa (sobicz@fuw.edu.pl),
Leszek Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński (uflsokol@th.if.uj.edu.pl),
Joanna Zimakowska, redakcja Świata Nauki, Warszawa (j.zimakowska@gmail.com)

Nasze propozycje nowych polskich terminów fizycznych.
Oświadczenie w sprawie "prędkości" i "szybkości".
Stanowisko w sprawie "substancji".
Oświadczenie w sprawie oznaczeń gęstości i częstotliwości.
Komunikat dotyczący tłumaczenia angielskiego terminu significance.