ROLA I ZADANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

W czasie Walnego Zebrania Delegatów PTF na Zjeździe Fizyków Polskich w Katowicach w 1997 roku Oddział Krakowski zgłosił wniosek o zobowiązanie Zarządu Głównego PTF do zainicjowania i zorganizowania dyskusji na temat roli i zadań Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Uzasadnienie wniosku było krótkie:
Rola PTF w polskim środowisku fizycznym nie wydaje się być równie ważna jak w innych krajach. Wielu naszych kolegów zadaje pytania: Do czego jest potrzebne Polskie Towarzystwo Fizyczne? Co mi daje przynależność do niego? Wydaje się bardzo potrzebne określenie najważniejszych aktualnie potrzeb środowiska oraz odpowiednie sformułowanie zadań PTF i koncentracja nad ich realizacją.

Na podstawie decyzji Zarządu Głównego taka
dyskusja
zostaje zainicjowana.
Gorąco zachęcamy do wzięcia w niej udziału!
Wszystkie głosy w tej dyskusji są ważne. Prosimy przesyłać je na specjalny adres poczty elektronicznej dyskptf@fuw.edu.pl najlepiej w postaci pliku *.html lub *.doc (WORD), ale niekoniecznie. Poza pocztą elektroniczną można również korzystać ze standardowej poczty i przesyłać korespondencję na adres:
Zarząd Główny PTF
ul.Hoża 69, 00-681 Warszawa
z dopiskiem "Dyskusja".
Na ostatnim zebraniu w Lublinie 22 stycznia 2000 r. Zarząd Główny PTF powołał Komisję Reform, której zadaniem jest opracowanie wniosków z dyskusji. Przewodniczącym Komisji Reform został Bogdan Cichocki z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego (IFT UW, Hoża 69, 00-681 Warszawa, tel.: (22)6283031 w. 244). Ustalono również termin zakończenia dyskusji na 30 czerwca 2000 r.

Głosy w dyskusji
                 
Podsumowanie dyskusji