Komisja Współpracy z Zagranicą PTF

Współpraca PTF z zagranicą - International Cooperation of PPS

Kadencja 2010-2013
1. Szymon Bauch (IF PAN, Warszawa) - przewodniczący
2. Marek Cieplak (IF PAN, Warszawa)
3. Artur Dobrowolski (Wydz. Mat., Fiz. i Inf. UMCS) (od czerwca 2011)
4. Krzysztof Dzierżęga (Wydz. Fiz., Astr. i Inf. Stos. UJ)
5. Maciej Kolwas (IF PAN, Warszawa)
6. Stanislaw Kryszewski (IFTiA UG)
7. Wieslaw Nowak (Inst. Fiz. UMK)
8. Stanisław Prajsnar (Inst. Fiz. USz)
9. Radosław Przenioslo (Wydz. Fiz. UW)
10. Marek Wasiucionek (Wydz. Fiz. PW)

Kadencja 2006-2009
Przewodniczący: Szymon Bauch (IF PAN, Warszawa)
1. Marek Cieplak (IF PAN, Warszawa)
2. Krzysztof Dzierżęga (Inst. Fiz. UJ)
3. Maciej Kolwas (IF PAN, Warszawa)
4. Stanislaw Kryszewski (IFTiA UG)
5. Wieslaw Nowak (Inst. Fiz. UMK)
6. Stanisław Prajsnar (Inst. Fiz. USz)
7. Radosław Przenioslo (Wydz. Fiz. UW)
8. Marek Wasiucionek (Wydz. Fiz. PW)

Kadencja 2004-2005
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. Szymon Bauch - przewodniczący
2. Marek Cieplak
3. Stanisław Kryszewski
4. Wiesław Nowak
5. Radosław Przeniosło
6. Ireneusz Strzałkowski
7. Marek Wasiucionek