POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

KONFERENCJE FIZYCZNE W POLSCE

Nazwa imprezy, data i miejsce, instytucje organizujące, nazwisko osoby, która może udzielić informacji {Z - termin nadsyłania zgłoszeń, A - termin nadsyłania streszczeń, P - przewidywane wydanie materiałów, U - liczba uczestników, O - wysokość opłaty konferencyjnej, język (jeśli inny niż polski)}
Zob. też konferencje współorganizowane przez PTF.

20002001