Tabela 5. Współczynniki przeliczenia równoważników energii.
Współczynniki wyprowadzone z relacji E = mc2 = hc/$ \lambda$ = h$ \nu$ = kT są oparte na wartościach stałych wyrównania CODATA 1998.
1eV = (e/C) J, 1u = m u = $ {\frac{1}{12}}$m(12C)= 10-3 kg mol-1/N A, energia Hartree (hartree) Eh = 2R$\scriptstyle \infty$hc = $ \alpha^{2}_{}$mec2. Wielkości w jednej linii są równe. N.p. 1eV = 806 554,477m -1× hc = 2, 417 989 491×1014 Hz × h.


Jednostka odniesienia

    J      kg   m-1      Hz

1J   (1J)=
   1J
   (1J)/c2 =
   1, 112 650 056×10-17kg
   (1J)/hc =
   5, 034 117 62(39)×1024m-1
   (1J)/h =
   1, 509 190 50(12)×1033Hz
1kg   (1kg)c2 =
   8, 987 551 787×1016J
   (1kg)=
   1kg
   (1kg)c/h =
   4, 524 439 29(35)×1041m-1
   (1kg)c2/h =
   1, 356 392 77(11)×1050Hz
1m-1   (1m-1)hc =
   1, 986 445 44(16)×10-25J
   (1m-1)h/c =
   2, 210 218 63(17)×10-42kg
   (1m-1)=
   1m-1
   (1m-1)c =
   299 792 458Hz
1Hz   (1Hz)h =
   6, 626 068 76(52)×10-34J
   (1Hz)h/c2 =
   7, 372 495 78(58)×10-51kg
   (1Hz)/c =
   3, 335 640 952×10-9m-1
   (1Hz)=
   1Hz
1K   (1K)k =
   1, 380 6503(24)×10-23J
   (1K)k/c2 =
   1, 536 1807(27)×10-40kg
   (1K)k/hc =
   69, 503 56(12)m-1
   (1K)k/h =
   2, 083 6644(36)×1010Hz
1eV   (1eV)=
   1, 602 176 462(63)×10-19J
   (1eV)/c2 =
   1, 782 661 731(70)×10-36kg
   (1eV)/hc =
   8, 065 544 77(32)×105m-1
   (1eV)/h =
   2, 417 989 491(95)×1014Hz
1u   (1u)c2 =
   1, 492 417 78(12)×10-10J
   (1u)=
   1, 660 538 73(13)×10-27kg
   (1u)c/h =
   7, 513 006 658(57)×1014m-1
   (1u)c2/h =
   2, 252 342 733(17)×1023Hz
Eh   (1 Eh) =
   4, 359 743 81(34)×10-18J
   (1 Eh)/c2 =
   4, 850 869 19(38)×10-35kg
   (1 Eh)/hc =
   2, 194 746 313 710(17)×107m-1
   (1 Eh)/h =
   6, 579 683 920 735(50)×1015Hz

Tabela 6. Współczynniki przeliczenia równoważników energii.
Współczynniki wyprowadzone z relacji E = mc2 = hc/$ \lambda$ = h$ \nu$ = kT są oparte na wartościach stałych wyrównania CODATA 1998.
1eV = (e/C) J, 1u = m u = $ {\frac{1}{12}}$m(12C)= 10-3 kg mol-1/N A, energia Hartree (hartree) Eh = 2R$\scriptstyle \infty$hc = $ \alpha^{2}_{}$mec2. Wielkości w jednej linii są równe. N.p. 1eV = 11 604,506K × k = 3, 674 932 60×10-2 Eh.


Jednostka odniesienia

    K      eV   u      Eh

1J   (1J)/k =
   7, 242 964(13)×1022K
   (1J)=
   6, 241 509 74(24)×1018eV
   (1J)/c2 =
   6, 700 536 62(53)×109u
   (1J)=
   2, 293 712 76(18)×1017 Eh
1kg   (1kg)c2/k =
   6, 509 651(11)×1039K
   (1kg)c2 =
   5, 609 589 21(22)×1035eV
   (1kg)=
   6, 022 141 99(47)×1026u
   (1kg)c2 =
   2, 061 486 22(16)×1034 Eh
1m-1   (1m-1)hc/k =
   1, 438 7752(25)×10-2K
   (1m-1)hc =
   1, 239 841 857(49)×10-6eV
   (1m-1)h/c =
   1, 331 025 042(10)×10-15u
   (1m-1)hc =
   4, 556 335 252 750(35)×10-8 Eh
1Hz   (1Hz)h/k =
   4, 799 2374(84)×10-11K
   (1Hz)h =
   4, 135 667 27(16)×10-15eV
   (1Hz)h/c2 =
   4, 439 821 637(34)×10-24u
   (1Hz)h =
   1, 519 829 846 003(12)×10-16 Eh
1K   (1K)=
   1K
   (1K)k =
   8, 617 342(15)×10-5eV
   (1K)k/c2 =
   9, 251 098(16)×10-14u
   (1K)k =
   3, 166 8153(55)×10-6 Eh
1eV   (1eV)/k =
   1, 160 4506(20)×104K
   (1eV)=
   1eV
   (1eV)c2 =
   1, 073 544 206(43)×10-9u
   (1eV)=
   3, 674 932 60(14)×10-2 Eh
1u   (1u)c2/k =
   1, 080 9528(19)×1013K
   (1u)c2 =
   931, 494 013(37)×106eV
   (1u)=
   1u
   (1u)c2 =
   3, 423 177 709(26)×107 Eh
Eh   (1 Eh)/k =
   3, 157 7465(55)×105K
   (1 Eh) =
   27, 211 3834(11)eV
   (1 Eh)/c2 =
   2, 921 262 304(22)×10-8u
   (1 Eh) =
   1 Eh

Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przysłali nam publikację [1] ze zgodą na przedrukowanie Tablic. Zgodę dało także Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podziękowanie.

M. Suffczyński i P. Janiszewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Bibliografia

1
P.J. Mohr and B.N. Taylor, J. Phys. Chem. Ref. Data 28 (6), 1713 (1999).


This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47); Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright © 1997, 1998,1999,Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.