Tabela 4. Wielkości mierzone przy pomocy promieni X.
Zalecane przez CODATA [1,2] wartości stałych fizycznych oparte na wyrównaniu 1998 r.
W nawiasach po wartości podano odchylenie standardowe ostatnich cyfr.


Wielkość Symbol Wartość Jednostka Względna
niepewność
standardowa

Wzorce długości fal promieni X            
(Cu K $ \alpha_{1}^{}$)/1537, 400   xu(Cu K$ \alpha_{1}^{}$)    1, 002 077 03(28)×10-13   m    2, 8×10-7
(Mo K $ \alpha_{1}^{}$/707, 831   xu(Mo K$ \alpha_{1}^{}$)    1, 002 099 59(53)×10-13   m    5, 3×10-7
ångstrom star $ \lambda$(W K $ \alpha_{1}^{}$)/0, 209 0100   Å*    1, 000 015 01(90)×10-10   m    9, 0×10-7
 
Parametr sieci Si   a    543, 102 088(16)×10-12   m    2, 9×10-8
(w próżni, 22,5 oC)            
Odległość sieciowa {220} w Si a/$ \sqrt{8}$   d220    192, 015 5845(56)×10-12   m    2, 9×10-8
Objętość molowa Si            
M(Si)/$ \rho$(Si)= NAa3/8   Vm(Si)    12, 058 8369(14)×10-6   m3 mol-1    1, 2×10-7
(w próżni, 22,5 oC)            

Tu jednostki xu(Cu K$ \alpha_{1}^{}$), xu(Mo K$ \alpha_{1}^{}$) oraz Å* są stałymi wyrównanymi.
Parametr sieci (długość krawędzi komórki jednostkowej) idealnego pojedyńczego naturalnego kryształu Si wolnego od domieszek i zanieczyszczeń jest wyprowadzony z pomiarów na bardzo czystych i prawie doskonałych kryształach Si z poprawką na efekty zanieczyszczeń. Odległość sieciowa d220 w idealnym pojedyńczym naturalnym krysztale Si jest stałą wyrównaną.

Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przysłali nam publikację [1] ze zgodą na przedrukowanie Tablic. Zgodę dało także Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podziękowanie.

M. Suffczyński i P. Janiszewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Bibliografia

1
P.J. Mohr and B.N. Taylor, J. Phys. Chem. Ref. Data 28 (6), 1713 (1999).

2
P.J. Mohr and B.N. Taylor, Rev. Mod. Phys. 72 (2), 351 (2000).


This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47); Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright © 1997, 1998,1999,Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.