Międzynarodowy Turniej ''Fizyka Komputerowa''

Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego pan Edward Pietras (edwardp@mail.uw.edu.pl) uprzejmie prosi zainteresowanych Kolegów Nauczycieli o kontaktowanie się z nim w sprawie nowych edycji Turnieju. Dla orientacji załączamy informacje o V Turnieju.Międzynarodowy Klub Intelektu "GLUON"
Państwowy Ośrodek Naukowy Federacji Rosyjskiej
Instytut Fizyki Wysokich Energii

V Międzynarodowy Turniej ''Fizyka Komputerowa''
Protwino, 28 stycznia - 4 lutego 2001 r.
List informacyjny - zaproszenie

Międzynarodowy Klub Intelektu "GLUON" w ramach Programu "Dzieci, Intelekt, Twórczość" przy wsparciu administracji miasta Protwino przeprowadza V Międzynarodowy Turniej "Fizyka Komputerowa".

  1. Turniej "Fizyka Komputerowa" jest częścią Programu Międzynarodowego Klubu Intelektu "GLUON". Jego głównym celem jest wyszukiwanie, selekcja i wspieranie utalentowanych intelektualnie dzieci, wykazujących zainteresowanie naukami podstawowymi oraz informatyką. Jednym z podstawowych zadań Programu jest poszukiwanie najbardziej efektywnych form i środków aktywizacji twórczej aktywności dzieci posiadających silną motywację w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
  2. Unikalność i nowatorstwo. Wszystkie zadania Turnieju "Fizyka Komputerowa" proponujemy rozwiązywać za pomocą modelowania liczbowego na komputerze. Do udziału w Turnieju "Fizyka Komputerowa" zapraszamy drużyny 5 osobowe złożone z uczniów posiadających znajomość fizyki i nawyki pracy na komputerze IBM PC.
  3. Sposób przeprowadzenia.Turniej "Fizyka Komputerowa" przeprowadza się w dwóch etapach:
  4. Sposób przeprowadzenia.Turniej "Fizyka Komputerowa" przeprowadzany jako intelektualna konfrontacja między drużynami. Każda drużyna wystąpi z referatem, przedstawi zadanie, zademonstruje program komputerowy oraz w ciągu 20 minut opowie o wynikach rozwiązania. Pozostałe drużyny w tym czasie będą pełnić rolę oponenta i recenzenta. Wszystkie wystąpienia są oceniane przez jury.
  5. Informacja o Turniejach przeprowadzonych w mieście Zielonogród w roku 1996 i w mieście Protwino w roku 1998 znajduje się w Internecie http://www.informika.ru/text/goscom/gluon/ , a także jest opublikowana w czasopismach Kompiuternyje instrumienty w obrazowanii nr 6, s.29 (1998) i Kwant nr 2, s.54 (1999).
Miejsce przeprowadzenia Turnieju: jeden z przodujących ośrodków w zakresie fizyki cząstek elementarnych w mieście PROTWINO w okręgu MOSKIEWSKIM. Szczegółowa informacja znajduje się w serwerze Instytutu Fizyki Wysokich Energii http://www.ihep.su/ihep/rus/ihep2r.htm .

Warszawa, 6.12.2000