Zebranie Delegatów PTF 6 września 2011 r. w Lublinie

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego odbędzie się podczas XLI Zjazdu Fizyków Polskich 6 września 2011 r. o godz. 17:00 w Dużej Auli nowego Gmachu Humanistyki UMCS w Lublinie. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór dwu asesorów do Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór dwóch protokolantów Zebrania.
 6. Ustalenie liczebności i wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Ustalenie liczebności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Delegatów z dnia 9 września 2009 roku podczas XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie.
 9. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF z działalności między Zebraniami Delegatów:
  a) merytoryczne,
  b) finansowe.
 10. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności między Zebraniami Delegatów.
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTF między Zebraniami Delegatów.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
  a) Zarządu Głównego PTF,
  b) Głównej Komisji Rewizyjnej,
  c) Sądu Koleżeńskiego PTF.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PTF.
 15. Nadanie członkostwa honorowego PTF.
 16. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Interpelacje i wyjaśnienia.
 19. Zamknięcie Zebrania.