Ósme posiedzenia Zarządu Głównego PTF 14 września 2003 r. w Gdańsku

8. posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w niedzielę 14 września 2003 r. o godz. 18:00 w sali organizacyjnej XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Prezes Maciej Kolwas powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny.
 2. Zatwierdzenie protokółu z 7. posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 11 lipca 2003 w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z 7. posiedzenia.
 3. Przyjęcie sprawozdań (ZG PTF, oddziały PTF).
  Zebrani wysłuchali sprawozdań i je przyjęli.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  Omawiano sprawy z ostatecznym przygotowaniem XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich.
  Prezes Maciej kolwas podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego za niezwykle zaangażowaną i owocną współpracę na rzecz Towarzystwa.