Piąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 3 marca 2007 r. w Warszawie

5. Posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się 3 marca 2007 (sobota) o godzinie 12:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes witając zebranych i dziękując im za przybycie.
 2. Zatwierdzenie protokółu z Posiedzenia Plenarnego ZG PTF z dnia 9.12.2006 r.
  Protokół z 4. posiedzenia został rozesłany do uczestników drogą elektroniczną. Nikt z obecnych nie zgłosił poprawek ani uwag. Protokół został więc jednogłośnie przyjęty.
 3. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Inicjatywa Oddziałów Białostockiego, Poznańskiego i Toruńskiego utworzenia sieci szkół z minilaboratoriami do nauczania Fizyki - prof. Andrzej Maziewski
   Prof. Andrzej Maziewski - gość specjalny zebrania ZG - poinformował, że z inicjatywy trzech Oddziałów (Poznańskiego, Toruńskiego i Białostockiego) powstał projekt utworzenia sieci szkół z mini laboratoriami do nauczania fizyki. Istniejący stan laboratoriów fizycznych jest niezadowalający, ulega degradacji. Maleje rola fizyki w polskich szkołach. Rozwój nauk fizycznych i informatycznych jest bardzo ważny i jest ważnym elementem założeń Unii Europejskiej dotyczących rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem podjętej inicjatywy jest wsparcie nauczania fizyki poprzez zapewnienie dostępu do zestawów komputerowych do prowadzenia różnorodnych doświadczeń (dwie opcje: prosta z komputerem multimedialnym, kamera mikrofon z głośnikami oraz bardziej złożona, komputer ze specjalnymi sondami).
   Uniwersytet w Białymstoku ma kilkuletnie doświadczenie związane z takimi doświadczeniami w oparciu o kontakty z szkołami. Powstało dobrze wyposażone Regionalne Laboratorium Komputerowe do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych "LABFIZ". W 2007 roku przy finansowym wsparciu prezydenta Białegostoku prowadzona jest akcja cotygodniowego udostępniania Laboratorium około 60 osobowej grupie młodzieży białostockich szkół średnich. Uczniowie (w kilku grupach) po wstępnym przeszkoleniu wykonują w Laboratorium samodzielnie wybrane doświadczenia; opieka nauczyciela i pracownika Uniwersytetu. Istnieje duże zainteresowanie młodzieży.
   W roku 2003 została przeprowadzona akcja pilotażowa. Akcja ta odniosła sukces - Ministerstwo dało środki, na zakup sprzętu, nauczyciele nauczyli się podstaw jego obsługi, wielu z nich efektywnie korzysta z tego sprzętu. Wiemy, że istnieje jednak problem - nauczyciele nie mogą w pełni skorzystać z nowych możliwości z racji ograniczonych godzin fizyki.
   Obecna propozycja to utworzenie sieci wybranych szkół z dobrze wyposażonymi, komputerowo wspomaganymi, laboratoriami przyrodniczymi. W celu zdobycia możliwie szerokiego wsparcia istotne jest właśnie postawienie akcentów na nowoczesność - informatyka + nauki przyrodnicze. Z naszej i z zagranicznej praktyki wiadomo, że dominować będą laboratoria fizyczne. Taka elitarna sieć szkół docelowo, po 3 latach, obejmowałaby około 150 w Polsce. Aby tego dokonać należałoby dążyć do:
   (i) zwiększenia liczby godzin przedmiotów przyrodniczych
   (ii) zapewnienia szkołom odpowiedniego sprzętu - można zróżnicować wyposażenie na dwa poziomy:
   1. jednostanowiskowe laboratorium pozwalające prowadzić komputerowo wspomagane eksperymenty (podobnie jak wyposażono szkoły w akcji pilotażowej http://labfiz.uwb.edu.pl/labfiz/siec/) + dobrze wyposażone klasyczne przyrządy ; nauczyciel powinien być dobrze przygotowany do prowadzenia lekcji ilustrowanej ciekawymi doświadczeniami,
   2. wielostanowiskowe laboratorium (np. 8 stanowisk umożliwiających uczniom (połowy szkolnej klasy w dwuosobowych grupach) wykonywanie samodzielnych eksperymentów.
   (iii) kształcenia nauczycieli, opracowania skryptów oraz materiałów dostępnych w Internecie, współpracy z siecią akademicką, utworzenia docelowo sieci "poziomej" nauczycieli zajmujących się komputerowo wspomaganym nauczaniem fizyki,
   (iv) weryfikacji działania sieci szkół z komputerowo wspomaganymi, laboratoriami przyrodniczymi poprzez organizację np. konkursów.
   Ponieważ w działalności statutowej PTF jest działanie na rzecz podnoszenia poziomu nauczania fizyki w szkole, wydaje się, że PTF powinno koordynować tę akcję. Przed rozpoczęciem takiej akcji należałoby :
   (i) przedyskutować w gronie ekspertów szczegóły np. liczbę godzin, wielkość i wyposażenie laboratoriów,
   (ii) wysondować na jakie realne środki można liczyć z Ministerstwa Edukacji
   (iii) określić w jakiej skali czasowej jest możliwe zorganizowanie takiej sieci.
   W dyskusji członkowie ZG poparli inicjatywę utworzenia sieci takich szkół i upoważnili inicjatorów do prowadzenia rozeznania w środowisku nauczycieli i w środowisku akademickim pod patronatem PTF. Została do tego powołana specjalna Komisja PTF z przewodniczącym prof. Grzegorzem Karwaszem z Uniwersytetu w Toruniu, który dobierze zaangażowanych w tą akcje członków.
  • Stanowiska PTF wobec idei połączenia funduszy dla krajów wschodnich z funduszami dla młodych naukowców (EWTF), które są dostępne jedynie dla indywidualnych członków EPS.
   Prezes oraz Szymon Bauch zapoznali zebranych z ideą połączenia w EPS funduszy dla krajów wschodnich z funduszami dla młodych naukowców. Następnie Prezes przedstawił tekst uchwały przyjętej przez Prezydium ZG w tej sprawie:
   Uchwała
   Polskie Towarzystwo Fizyczne postuluje pozostawienie w budżecie EPS oddzielnych funduszy na wsparcie uczestnictwa w konferencjach naukowych młodych naukowców z krajów Europy środkowej. Połączenie tych funduszy z ogólnym funduszem dla młodych naukowców znacznie ograniczy dostęp do nich naukowców z krajów, które nie osiągnęły jeszcze takiego finansowania nauki jak wysokorozwinięte kraje europejskie.

   Zarząd Główny jednogłośnie przyjął tekst tej uchwały oraz zobowiązał prezesa PTF do zaprezentowania jej na posiedzeniu EPS w Londynie.
  • Omówienie spraw związanych z opracowaniem regulaminu działalności Oddziału.
   Zgodnie z uchwałą Zebrania Plenarnego ZG PTF, wzorcowy regulamin został specjalnym pismem rozesłany do wszystkich Oddziałów i przyjęty jako obowiązujący.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie podziału obszarów działania Oddziałów
   Prof. Jerzy Warczewski przedstawił przygotowany przez siebie i uzgodniony z Oddziałami podział terytorialny obszarów ich działalności w postaci poniższej tabelki. Zaproponował też tekst odpowiedniej uchwały zawierający tę tabelkę. ZG PTF po zapoznaniu się z tym podziałem przyjęło ten tekst jako uchwałę w następującym brzmieniu:
   Uchwala
   Niniejszym Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego ustala następujący podział obszarów działania Oddziałów:
   Oddział Obszar działania
   Białostocki Województwo podlaskie oraz województwo warmińsko-mazurskie: powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, giżycki, olecko-gołdapski, ełcki
   Bydgoski Województwo kujawsko-pomorskie: powiaty: Bydgoszcz, bydgoski, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, tucholski, świecki
   Częstochowski Województwo śląskie: powiaty: Częstochowa, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
   Gdański Województwo pomorskie: powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, gdański, pucki, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Sopot
   Gliwicki Województwo śląskie: powiaty: Gliwice, gliwicki, Pyskowice, Tarnowskie Góry, tarnogórski, Zabrze, Rybnik, rybnicki, Racibórz, raciborski, Wodzisław Śląski, wodzisławski, Żory, Jastrzębie-Zdrój
   Katowicki Województwo śląskie: powiaty: Katowice, będziński, Dąbrowa Górnicza, zawierciański, Piekary Śląskie, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice, Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, mikołowski, Tychy, bieruńsko-lędziński, pszczyński, Bielsko-Biała, bielski, cieszyński, żywiecki
   Kielecki Województwo świętokrzyskie
   Krakowski Województwo małopolskie
   Lubelski Województwo lubelskie
   Łódzki Województwo łódzkie
   Opolski Województwo opolskie
   Poznański Województwo wielkopolskie
   Rzeszowski Województwo podkarpackie
   Słupski Województwo pomorskie: powiat słupski, Słupsk
   Szczeciński Województwo zachodnio-pomorskie
   Toruński Województwo kujawsko-pomorskie: powiaty: toruński, Toruń, chełmiński, grudziądzki, Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki, gołubsko-dobrzyński, rypiński, aleksandrowski, lipnowski, włocławski, Włocławek, radziejowski, Województwo warmińsko-mazurskie: powiaty: olsztyński, Olsztyn, ostródzki, działdowski, nidzicki, szczycieński, iławski, nowomiejski
   Warszawski Województwo mazowieckie
   Wrocławski Województwo dolnośląskie
   Zielonogórski Województwo lubuskie
  • Przyjęcie sprawozdań o działalności PTF w roku 2006 jako organizacji pożytku publicznego: merytoryczne (K. Jabłońska); finansowe (R. Puźniak)
   Sekretarz generalny PTF odczytała sprawozdanie merytoryczne z działalności PTF w 2006 roku. Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził przedstawione sprawozdanie.
   Skarbnik odczytał sprawozdanie finansowe PTF za rok 2006 tak jak przygotowała je księgowość. Potem udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania uczestników zebrania przybliżając im terminologię księgowości. Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2006.
  • Sprawa standardów kształcenia nauczycieli (prof. R.Kulessa i dr Z.Gołab-Meyer)
   Sprawę zreferował Prezes PTF. W listopadzie 2006 został opublikowany projekt standardów kształcenia do zawodu nauczyciela. Projekt ten został bardzo źle oceniony przez środowisko. Ograniczono w nim liczbę godzin kształcenia przedmiotowego i rozszerzono je na dwa przedmioty. Zawyżono natomiast liczbę godzin na psychologię i pedagogikę. Proponuje się 3 letni okres kształcenia uprawniający do nauczania w zakresie gimnazjum. Prezes Kulessa i Zofia Gołąb-Meyer wystosowali w imieniu PTF protest przeciwko nadaniu nauczycielom po licencjacie uprawnień do nauczania w gimnazjum. Spowoduje to drastyczny spadek poziomu nauczania przedmiotowego. Stanowisko PTF w załączeniu. Zarząd Główny poparł jednogłośnie stanowisko wypracowane przez Prezesa i Zofię Gołąb-Meyer.
  • Sprawy przygotowań do XXXIX Zjazdu Fizyków w Szczecinie (2007)
   Prezes serdecznie podziękował przewodniczącemu Naukowego Komitetu Doradczego prof. Jerzemu Warczewskiemu za zorganizowanie internetowych obrad Komitetu i zmobilizowanie go do bardzo owocnej pracy. Komitet zakończył prace i przekazał wnioski do Komitetu Programowego. Komitet Programowy odbył pierwsze spotkanie i ustalił wstępną wersję programu, który będzie teraz uszczegółowiony i będzie dostępny w najbliższym czasie na stronie internetowej Zjazdu. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przedstawił następnie problemy organizacyjne Zjazdu związane z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom oraz imprezy towarzyszące. Oszacował koszty uczestnictwa. Na stronie Zjazdu pojawi się również informacja dla nauczycieli, że Zarząd Główny popiera starania nauczycieli o uzyskanie urlopu szkoleniowego na czas Zjazdu.
  • Omówienie stanu finansów ZG PTF
   Skarbnik poinformował, że PTF utrzymuje płynność finansową pomimo że nie wpłynęła jeszcze ostatnia rata (5000 Euro) z projektu europejskiego na organizację roku fizyki.
   Prezes poinformował zebranych, że wpłynęły do ZG prośby o dofinansowanie różnych imprez naukowych. Ze względu na bardzo ograniczone fundusze ZG, Prezydium ZG postanowiło dofinansować:
   1. wystąpienie na Science on Stage 2 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu - sumą maksymalnie 2000 zł.
   2. Turniej Wiedzy Fizycznej organizowany przez Oddział Opolski PTF - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu - sumą maksymalnie 2000 zł.
   Skarbnik poinformował ponadto, że wszelkie dotacje sponsorów pozyskiwane na organizację różnych imprez mogą być przesyłane na konto ZG PTF z zaznaczeniem ich przeznaczenia. Będą one następnie przesyłane do Oddziałów zgodnie ze wskazaniem sponsorów.
 4. Sprawy różne.
  Omówiono sprawę patronatu merytorycznego PTF nad czasopismem Fizyka w Szkole. Nowa redakcja opublikowała już 3 numery czasopisma w dużej mierze bazując na materiałach zebranych jeszcze przez poprzednią redakcję. K. Jabłońska i M. Trociuk są członkami Komitetu Redakcyjnego, dlatego też Prezydium ZG zobowiązało ich do zapoznania się z nowymi numerami i przekazania informacji na temat poziomu merytorycznego pisma.
  Do wszystkich członków PTF zostanie rozesłana informacja o możliwości rocznej prenumeraty czasopisma Physics World po wpłaceniu 100zł na konto Zarządu Głównego. Do końca marca lista tych osób wzorem lat ubiegłych zostanie przesłana do EPS.
 5. Wolne wnioski.
  Uczestnicy nie zgłosili wolnych wniosków. Termin następnego zebrania Zarządu Głównego zostanie ustalony później.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Krystyna Jabłońska - Sekretarz Generalny PTF