POLSKIE  TOWARZYSTWO FIZYCZNE
Oddział Warszawski
Regulamin Oddziału Warszawskiego PTF
Obszar działania: woj. mazowieckie
Kadencja 2012 - 2013
 
Konto OW PTF: PKO BP IX O/ Warszawa nr 69 1020 1097 0000 7602 0136 4215
Wysokość składek
Zarząd OW PTF
Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław Przeniosło (IFD UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, tel. 22 5532189;
e-mail: radek.przenioslo@fuw.edu.pl)
Sekretarz: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz (IFD UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, tel. 22 5532120;
e-mail: tadstac@fuw.edu.pl)
Skarbnik: dr Piotr Jaśkiewicz (WF PW, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 00-662 Warszawa, tel. 22 2348214, 22 2348249
e-mail: jaskiewi@if.pw.edu.pl)
Członkowie:
dr Aneta Drabińska (WF UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, tel. 22 5532147)
e-mail: aneta.drabinska@fuw.edu.pl)
dr Jan Grabski (WF PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 2347545;
e-mail: grabski@if.pw.edu.pl)
dr hab. Zbigniew Kaszkur (IChF PAN; ul.Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa; tel. 22 6323221 w. 3417)
e-mail: zbig@ichf.edu.pl;
prof. dr hab. Mirosław Karpierz (WF PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 2347660)
e-mail: karpierz@if.pw.edu.pl)
dr Ewa Kurek
mgr Włodzimierz Natorf (IX LO, ul. Emilii Plater 29, Warszawa, tel. 22 6177736,
email: wln@foffmanowa.pl)
mgr Maria Rowińska (Katolicka Agencja Informacyjna, LXII LO im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa; tel. 601804521;
e-mail: marysia.rowinska@gmail.com)
dr Elżbieta Zawistowska (XIV LO, ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa; tel. 22 8446497;
e-mail: ezawist@staszic.waw.pl)
Komisja Rewizyjna OW PTF
prof. dr hab. Janusz Rybiński (Szk. Gł. S. Poż; tel. 22 5617690 w. 390, 270;
e-mail: j.rybinski@interia.pl, j.rybinski@sgsp.edu.pl)
mgr Aleksandra Miłosz (ul. Pogodna 3 m. 4, 05-220 Zielonka; tel. 22 661934504)
mgr Jerzy Szonert (IF PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, tel. 22 8436601 w. 3331, 3333)
e-mail: szonj@ifpan.edu.pl)
Sekretariat OW PTF

mgr Halina Przychodzeń; IFD UW ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa; tel. 22 6210985, 22 5532255;
e-mail: hala@fuw.edu.pl

WWW: ZA