POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Członkowie, Zarząd Główny i Komisje


Celami Polskiego Towarzystwa Fizycznego (założonego w 1920 r.) są:

  1. upowszechnianie fizyki oraz nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej i popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
  2. umacnianie więzi miedzy fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce, przemyśle i innych działach gospodarki,
  3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie.


Członkowie


Zarząd Główny

Adres: ul. Hoża 69, p. 80, 00681 Warszawa

Tel./faks: (22) 621 26 68

Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl

Konto bankowe:
Nr 10201097-335245-270-1-111
PKO BP IX Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31/45,
00691 Warszawa


Prezes: prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski

Wiceprezesi: prof. dr hab. Krzysztof Ernst, prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

Sekretarz generalny: prof. dr hab. Maciej Kolwas

Skarbnik: doc. dr hab. Witold Dobrowolski

Członkowie: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Bogdan Cichocki, prof. dr hab. Wojciech Gawlik, prof. dr hab. Jerzy Nowak, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, mgr Urszula Woźnikowska-Bezak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: prof. dr hab. Mirosław Drozdowski


Delegat do Rady Europejskiego Towarzystwa Fizycznego: prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski

Kierownik Biura: dr Krystyna Żakowicz

Koordynator WWW: dr Zygmunt Ajduk


Komisje i ich przewodniczący:

Forum Edukacyjne