Pieczec PTF Polskie Towarzystwo Fizyczne
Wersja polska
English version
Nr w KRS: 0000051642, NIP 526-23-85-038, REGON 000809167, Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl
Biuro ZG PTF: p. 107, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, poniedziałki, środy, piątki 10:00 - 16:00
tel. 22 5532154, tel./faks: 22 6212668
INFORMACJE BIEŻĄCE >>>
 
TOWARZYSTWO >>>
 
FIZYKA, FIZYCY, ...
 
 • Fizyka w WWW po polsku i nie tylko
 • Angielsko-polski słownik nowych terminów fizycznych
 • Stałe fizyczne
 • Wywiady z polskimi fizykami
 • Wybitni fizycy - tablice upamiętniające
 • Instytuty fizyki  w Polsce i  na świecie
 • Konferencje fizyczne  w Polsce i  na świecie 
 • Fizyka oddziaływań elementarnych i jądrowa w Polsce
 • PhysNet (z serwera w Polsce)
 • PhysicsWeb, CIRS
 • Ogłoszenia o pracy lokalne i na świecie
 • Laboratoryjny serwis informacyjny
   
  Inne adresy: 
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Fundacja Pro Physica
 • ESERAGIREPICPE 
 • European Physics Education Network (EUPEN)
 • Międzynarodowe Olimpiady Naukowe 
 • Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców (ICYS) 
 • Pierwszy Krok do Nagrody Nobla z Fizyki 
 • Festiwal Nauki, Piknik Naukowy
 • Science on Stage - Nauki Przyrodnicze na Scenie
 • EuroPhysicsFun, European Science Events Association
 • Towarzystwa: 
 • Europejskie Towarzystwo Fizyczne 
     - granty
 • Europejskie Towarzystwo Optyczne 
 • Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne 
 • Inne towarzystwa fizyczne 
 • Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej 
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Fizyki Matematycznej 
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
 • Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów
 • Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
 • Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne
 • Polskie Towarzystwo Akustyczne 
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
 • Polskie Towarzystwo Geofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne 
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne 
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne 
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Polska Sekcja IEEE (IEEE)
 • Polska Sekcja SPIE (SPIE)

 •   ZA