Pieczec PTF Polskie Towarzystwo Fizyczne
Wersja polska
English version
Nr w KRS: 0000051642, NIP 526-23-85-038, REGON 000809167, Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl
Biuro ZG PTF: p. 107, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, poniedziałki, środy, piątki 10:00 - 16:00
tel. 22 5532154, tel./faks: 22 6212668
INFORMACJE BIEŻĄCE >>>
 
TOWARZYSTWO
 
FIZYKA, FIZYCY, ... >>>
 
 • Z historii PTF
 • Członkowie (składki)
 • Zarząd Główny (konto), Sąd Koleżeński i Komisje
 • Sekcje i Oddziały (konta)
 • Deklaracja, statut,  REGON, NIP i regulaminy
 • Lista członków zwyczajnych (baza elektroniczna)
 • Członkowie honorowi
 • Laureaci nagród PTF
 • Zasłużeni patroni, patroni i członkowie wspierający
 • Prezesi PTF
 • Zjazdy Fizyków Polskich
  Komisje:
 • Nagród i Odznaczeń; Nagród Dydaktycznych
 • Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych
 • Nauczania Fizyki w Szkołach
 • Sieci Szkół z Minilaboratoriami
 • Dużych Urządzeń Badawczych
 • Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
 • Regulaminowa; Wyborcza
 • Współpracy z Zagranicą
 • Historii Fizyki; Nazewnictwa Fizycznego
 • Popularyzacji i Promocji Fizyki
 • Współpracy z Gospodarką
  Sekcje:
 • Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
 • Optyki
 • Nauczycielska 
 • Kobiet
 • Młodych 
 • Oddziały:
 • BiałostockiBydgoski, Częstochowski,
 • Gdański, GliwickiKatowicki
 • Kielecki, KrakowskiLubelski
 • Łódzki, Opolski, Poznański, Rzeszowski,
 • Słupski, Szczeciński, Toruński,
 • Warszawski, Wrocławski, Zielonogórski
  Czasopisma:
 • Acta Physica Polonica A
 • Acta Physica Polonica B
 • Reports on Mathematical Physics
 • The old and new Concepts of Physics
 • Postępy Fizyki
 • Delta; Foton/Neutrino
 • Fizyka i przyroda
 • Moja Fizyka,
 • Fizyka w Szkole (arch.)
 • New Journal of Physics
  Inna działalność:
 • Biblioteka PTF
 • Physnet
 • 2005 - Światowy Rok Fizyki
 • Nauki Przyrodnicze na Scenie
 • Olimpiada Fizyczna
 • Turniej Młodych Fizyków
 • Poszukiwanie talentów
 • Kopernik - katalog podręczników 

 •   ZA