Komisja Wyborcza PTF

Kadencja 2009-2013
Komisja została wybrana przez Zebranie Delegatów w Krakowie 9 września 2009 r.:
1. Zygmunt Ajduk - przewodniczący,
2. Danuta Bauman (zmarła w sierpniu 2011),
3. Waldemar Berej
4. Helena Białkowska,
5. Krzysztof Fiałkowski,
6. Jarosław Młynik,
7. Tadeusz Wibig.
Kontakt: ptfwyb@fuw.edu.pl

Wybory uzupełniające Skarbnika PTF
Pierwsze zebranie nowowybranego Sądu Koleżeńskiego PTF
Pierwsze zebranie nowowybranej Głównej Komisji Rewizyjnej PTF


Kadencja 2005-2009
Komisja została wybrana przez Zebranie Delegatów w Warszawie 14 września 2005 r.:
1. Zygmunt Ajduk - przewodniczący,
2. Danuta Bauman,
3. Wojciech Grochowski,
4. Krzysztof Fiałkowski,
5. Stanisława Szarska,
6. Andrzej Kuczkowski,
7. Maciej Maśka.

Wybory 2009
- Zebranie 18 kwietnia 2009 r.
- Zebranie 16 maja 2009 r.
- Zebranie 6 czerwca 2009 r.
- Zebranie 27 czerwca 2009 r.
- Sprawozdanie z wyborów 2009
Wybory uzupełniające Sekretarza Generalnego PTF
Wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego PTF
Pierwsze zebranie nowowybranej Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
Pierwsze zebranie nowowybranego Sądu Koleżeńskiego PTF


Kadencja 2003-2005
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. Wiesław A. Kamiński - przewodniczący
2. Zygmunt Ajduk - sekretarz
3. Stanisław Hałas
4. Danuta Sławińska
5. Jerzy Własak
6. Stanisław Zachara
7. Andrzej Zięba (zrezygnował 10 kwietnia 2005)

Wybory 2005
- Zebranie 9 kwietnia 2005 r.
- Zebranie 11 czerwca 2005 r.
- Zebranie 9 lipca 2005 r.
Sprawozdanie Komisji Wyborczej PTF