POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Zarząd Główny, Sąd Koleżeński i Komisje


Organy PTF 2010 - 2013 (zdjęcia, ...)

Zarząd Główny:
Prezes:
prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński (Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Członkowie wykonawczy:
prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński),
dr hab. prof. PP Jacek P. Goc (Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska),
dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
prof. dr hab. Jerzy Warczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Sekretarz generalny:
prof. dr hab. Bohdan Grządkowski (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski)
Skarbnik:
od 1.01.2012: dr Piotr Rączka (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa) (do 31.12.2011: dr Kazimierz Piotrowski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa))
Członkowie: prof. dr hab. Jacek M. Baranowski, mgr Maria Dobkowska, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr hab. prof UWr Bernard Jancewicz, dr hab. prof. UMK Stefan Kruszewski, prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, prof. dr hab. Andrzej Zięba, prof. dr hab. Elżbieta Zipper

Główna Komisja Rewizyjna: dr hab. prof. AGH Antoni Paja - przewodniczący, dr Ewa Kurek - sekretarz, dr hab. prof. PP Bronisław Arcimowicz, dr Katarzyna Buszko, dr hab. Jerzy Matyjasek

Sąd Koleżeński: prof. dr hab. Longin Gładyszewski - przewodniczący, dr hab. prof. UJK Anna Okopińska - sekretarz, prof. dr hab. Kazimierz Grotowski, dr hab. Teresa Grycuk, dr Beata A. Pietrewicz, prof. dr hab. Andrzej Więckowski, dr Małgorzata Wysocka-Kunisz


Adres: ul. Hoża 69, p. 107, 00-681 Warszawa
tel./faks: 22 6212668, tel. 22 5532154
Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl
Konto bankowe:
Nr 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128
PKO BP IX Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31/45,
00-691 Warszawa
Nr statystyczny (REGON): 000809167

Biuro ZG PTF czynne od 10:00 do 16:00 w poniedziałki, środy i piątki
Kierownik Biura: Anna Hasior


Komisje