POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Statut i regulaminy


Polskie Towarzystwo Fizyczne jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr pozycji rejestru: 0000051642
Data dokonania wpisu: 19 listopada 2001 r. (zmiany: 20 grudnia 2005 r., 24 stycznia 2006 r.)
Organizacja pożytku publicznego od 24 stycznia 2006 r.
Nr statystyczny (REGON): 000809167
NIP: 526-23-85-038
Bank: PKO Bank Polski IX Oddział Warszawa Nr 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128