POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Członkowie, Zarząd Główny i Komisje


Celami Polskiego Towarzystwa Fizycznego (założonego w 1920 r.) są:

  1. upowszechnianie fizyki oraz nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej i popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
  2. umacnianie więzi miedzy fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce, przemyśle i innych działach gospodarki,
  3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie.


Członkowie


Zarząd Główny

Adres: ul. Hoża 69, p. 80, 00-681 Warszawa

Tel./faks: (22) 621 26 68

Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl

Konto bankowe:
Nr 51 10201097 122911128
PKO BP IX Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31/45,
00-691 Warszawa


Kadencja 2002/2003

Prezes: prof. dr hab. Maciej Kolwas

Wiceprezesi: d/s komisji - prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, d/s oddziałów - prof. dr hab. Reinhard Kulessa

Sekretarz generalny: prof. dr hab. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska

Skarbnik: dr Marek Kowalski

Członkowie: prof. dr hab. Andrzej Bielski, prof. dr hab. Stanisław Chwirot, prof. dr hab. Jan Gaj, prof. dr hab. Bernard Jancewicz, mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski

Komisja Rewizyjna: doc. dr hab. Witold Dobrowolski - przewodniczący, prof. dr hab. Wacław Bała, prof. dr hab. Marian Kuźma, dr Rutkowski Jerzy, prof. dr hab. Henryk Wrembel

Przedstawiciel w EUPEN: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Delegat do Rady Europejskiego Towarzystwa Fizycznego:


Kierownik Biura: dr Krystyna Żakowicz

Koordynator WWW: dr Zygmunt Ajduk


Komisje i ich przewodniczący:

Forum Edukacyjne