Komunikaty Zarządu Głównego PTF

 1. 26 kwietnia 2001:
  Zarząd Główny PTF uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych PTF corocznie przyznaje ustanowione statutowo nagrody. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do przewodniczących Oddziałów PTF o nadsyłanie wniosków do Biura ZG PTF nie później jednak niż 23.06.2001r. Z uwagi na odbywający się we wrześniu Zjazd Fizyków Polskich chcielibyśmy, aby odpowiednie komisje mogły rozpatrzyć wnioski tak, aby nagrody mogły być wręczone laureatom na Zjeździe. Prosimy więc o dotrzymanie wcześniejszego niż zwykle terminu.
  Jednocześnie przypominamy, że statutowe nagrody PTF są następujące:

  Lista nagrodzonych w latach 1999, 2000.

 2. 26 kwietnia 2001:
  Zarząd Główny PTF uprzejmie informuje, że podczas XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu (17 - 20 września br.) odbędzie się Zebranie Delegatów PTF zgodnie z par.22 ust.1 Statutu PTF.
  Jak co dwa lata, Oddziały PTF powinny na walnych zebraniach członków oddziałów przeprowadzić w głosowaniu tajnym wybory delegatów na Zebranie Delegatów PTF w liczbie 1 delegat na 19 członków Oddziału plus 1 delegat na ostatnią rozpoczętą dziewiętnastkę, jeśli nie jest ona mniejsza od 10. Nie przewiduje się delegatów rezerwowych.
  Oddziały lub macierzyste instytucje zapewniają delegatom zwrot koniecznych kosztów delegacji, związanych z uczestnictwem w Zebraniu Delegatów.
  Listę delegatów prosimy przesłać do Zarządu Głównego do dnia 1 lipca br., aby ZG PTF mógł wysłać wszystkim oddziałom zaproszenia dla wybranych delegatów w statutowym terminie.
  Wobec konieczności przygotowania materiałów na Zebranie Delegatów PTF prosimy o nadesłanie do ZG PTF w terminie do 3 września br. (data wpływu do ZG PTF) krótkiego sprawozdania z działalności Oddziału za okres od poprzedniego Zebrania Delegatów PTF, tj. od września 1999 r.
  Sprawozdanie powinno zawierać: Bardzo prosimy o dotrzymanie terminów nadesłania listy delegatów i sprawozdania.