POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Zarząd Główny, Sąd Koleżeński i Komisje


Organy PTF 2006 - 2009 (zdjęcia, ...)

Zarząd Główny:
Prezes:
prof. dr hab. Reinhard Kulessa (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, tel. +0 12 6635666 faks +0 12 7086)
Członkowie wykonawczy:
prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa),
doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław),
mgr Mirosław Trociuk (Liceum Ogólnokształcące, ul. Frycza Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa),
prof. dr hab. Jerzy Warczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice)
Sekretarz generalny:
prof. dr hab. Krystyna Jabłońska (Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, tel. +0 22 8436601 w.3384, faks +0 22 8436034) (do 30.09.2008); prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa) (od 2.01.2009)
Skarbnik:
doc. dr hab. Roman Puźniak (Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, tel. +0 22 8436601 w. 3342, faks +0 22 8430926)
Członkowie: dr hab. Bolesław Augustyniak, mgr Maria Dobkowska, prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, dr Ewa Kurek

Główna Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. Andrzej Zięba - przewodniczący, dr Marek Kowalski - sekretarz do 3.08.2008, prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, prof. dr hab. Andrzej Góźdź, dr Jacek Mazur - sekretarz od 7.02.2009, prof. dr hab. Ryszard Taranko (od 20.10.2008)

Sąd Koleżeński: prof. dr hab. Andrzej Więckowski - przewodniczący, dr hab. prof. UMCS Longin Gładyszewski - sekretarz, dr hab. prof. UG Bogumił Linde, prof. dr hab. Jerzy Łuczka (od 1.06.2006), prof. dr hab. Andrzej Oleś, dr Danuta Samatowicz, prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski (do 21.03.2006), prof. dr hab. Wiktor Zipper


Adres: ul. Hoża 69, p. 80, 00-681 Warszawa
Tel./faks: 022 6212668
Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl
Konto bankowe:
Nr 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128
PKO BP IX Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31/45,
00-691 Warszawa
Nr statystyczny (REGON): 000809167

Biuro ZG PTF czynne od 9 do 14 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
Kierownik Biura: dr Krystyna Żakowicz

Koordynator WWW: dr Zygmunt Ajduk


Komisje i ich przewodniczący: