POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Członkowie, Zarząd Główny i Komisje


Celami Polskiego Towarzystwa Fizycznego (założonego w 1920 r.) są:

  1. upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
  2. rozwijanie więzi miedzy fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce, oraz w różnych działach gospodarki,
  3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.


Członkowie


Zarząd Główny

Adres: ul. Hoża 69, p. 80, 00-681 Warszawa

Tel./faks: (22) 621 26 68

Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl

Konto bankowe:
Nr 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128
PKO BP IX Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31/45,
00-691 Warszawa


Kadencja 2004/2005

Prezes: prof. dr hab. Maciej Kolwas

Wiceprezesi: d/s komisji - prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, d/s oddziałów - prof. dr hab. Reinhard Kulessa

Sekretarz generalny: prof. dr hab. Helena Białkowska

Skarbnik: dr Marek Kowalski

Członkowie: prof. UWr dr hab. Bernard Jancewicz, prof. dr hab. Franciszek Krok, prof. dr hab. Maria Mucha, mgr Andrzej Ptok, dr Barbara Sagnowska, mgr Mirosław Trociuk

Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. Andrzej Zięba - przewodniczący, doc. dr hab. Witold Dobrowolski - sekretarz, prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, prof. dr hab. Marian Kuźma, dr Jerzy Rutkowski

Sąd Koleżeński: Adam Bechler, Zdzisław Błaszczak, Zofia Gołąb-Meyer, Wiesław Kamiński, Ireneusz Strzałkowski, Stanisława Szarska, Jerzy Warczewski.


Kierownik Biura: dr Krystyna Żakowicz

Koordynator WWW: dr Zygmunt Ajduk


Komisje i ich przewodniczący: