Pieczec 
PTF Polskie Towarzystwo Fizyczne
Wersja polska
English version
Nr w KRS: 0000051642, NIP 526-23-85-038, REGON 000809167, Adr. el.: ptf@fuw.edu.pl
Biuro ZG PTF: p. 107, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, poniedziałki, środy, piątki 10:00 - 16:00
tel. 22 5532154, tel./faks: 22 6212668

  Nowy adres portalu: http://ptf.net.pl/
Opłacanie składki członkowskiej PTF w 2013 r.

INFORMACJE BIEŻĄCE
 
TOWARZYSTWO >>>
 
FIZYKA, FIZYCY, ... >>>
 
 • PTF funduje 10 stypendiów dla młodych członków Towarzystwa uczestniczących w Zjeździe Fizyków Polskich w Poznaniu, zachecamy do składania wniosków.
 • Zaproszenie na konferencję Scalars 2013
 • Odsłonięcie tablicy EPS Historic Sites Hoża 69
 • Zaproszenie na konferencję The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014)
 • Sprawozdania roczne PTF za 2011 r.
 • Wspieranie PTF - liczymy na nowych patronów
 • Nagrody Komisji IUPAP dla młodych naukowców
 • Nagroda im. A. Rojszczaka Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP
 • Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
 • Seminaria Dydaktyki Fizyki w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, ...
 • Studia podyplomowe fizyki z astronomią w Warszawie, ...
 • Program kształcenia nauczycieli w CERN-ie
 • Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach fizycznych (nowy konkurs "Odysseus")
 • Pokazy i wykłady otwarte w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i innych oddziałach PTF
 • Instytuty fizyki, konferencje fizyczne i konkursy na stanowiska w Polsce
 • Katalog podręczników  i ich recenzji
 • Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte posiedzenie ZG PTF
 • Postępy Fizyki, Delta, Foton, Fizyka w Szkole, Europhysics News, Europhysics Letters, Physics World
 • Zachęcamy do korzystania z serwerów informacyjnych e-EPS, PhysNet i PhysicsWeb
 • Polskie strony Hands-on Universe i Khan Academy
 • Wykłady "Na wiedzę zawsze jest PoRa"
 • Wywiady z polskimi fizykami
 • Archiwum PTF (1991-2011)
 • Wg WebCounter od 1 stycznia 2002 r. odwiedziło nas counter osób.
  www.szukacz.pl

   Polska