Stamp of PPS Polish Physical Society
Wersja polska
English version

 
Opłacanie składki członkowskiej PTF w 2012 r.

CURRENT INFORMATION (in Polish)
 
THE SOCIETY >>>
 
PHYSICS, PHYSICISTS, ... >>>
 
 • Sprawozdania roczne PTF za 2011 r.
 • Wspieranie PTF - liczymy na nowych patronów
 • Nagrody Komisji IUPAP dla młodych naukowców
 • Nagroda im. A. Rojszczaka Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP
 • Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
 • Seminaria dydaktyki fizyki w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, ...
 • Studia podyplomowe fizyki z astronomią w Warszawie, ...
 • Program kształcenia nauczycieli w CERN-ie
 • Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach fizycznych (nowy konkurs "Odysseus")
 • Pokazy i wykłady otwarte w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i innych oddziałach PTF
 • Instytuty fizyki, konferencje fizyczne i konkursy na stanowiska w Polsce
 • Katalog podręczników  i ich recenzji
 • Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte posiedzenie ZG PTF
 • Postępy Fizyki, Delta, Foton, Fizyka w Szkole, Europhysics News, Europhysics Letters, Physics World
 • Zachęcamy do korzystania z serwerów informacyjnych e-EPS, PhysNet i PhysicsWeb
 • Polskie strony Hands-on Universe i Khan Academy
 • Wykłady "Na wiedzę zawsze jest PoRa"
 • Wywiady z polskimi fizykami
 • Archiwum PTF (1991-2011)  

 •   ZA